[Apfe] & [B & P]
Sep 30, 2020

Của chúng tôi .Quản lý Tao đã đến Thượng Hải để tham gia hội chợ, [Apfe] & [B & P] từ ngày 28 đến tháng 9 30.

Trong Thời kỳ này, Tao đã biết nhiều kiến thức ngành liên quan hơn và gặp nhiều khách hàng tiềm năng, sau khi giao tiếp và thông tin hơn, hy vọng chúng tôi có thể mở rộng một lager thị trường.

Bản tin

Xin vui lòng đọc ở lại đăng ký, và chúng ta chào mừng các bạn đến nói với chúng tôi những gì anh nghĩ.

Để lại tin nhắn
chào mừng bạn đến Licheng
Nếu bạn là quan tâm đến chúng tôi, các sản phẩm và muốn biết thêm chi tiết,xin vui lòng để lại tin nhắn ở đây,chúng ta sẽ trả lời anh ngay khi chúng tôi có thể.

Nhà

Sản phẩm

về

liên hệ